Naše stavby

Bytové stavby

Obytný dům - 18 b.j. vč. parkovacích stání v suterénu objektu

Občanské stavby

Víceúčelová sportovní hala

Občanské stavby

Zateplení fasády, výměna oken základní školy

Inženýrské stavby

Výstavba kanalizace při použití těžké pažící techniky

Občanské stavby

Výstavba víceúčelové sportovní haly

Rekonstrukce a likvidace

Provádění bouracích prací

Průmyslové stavby

Výstavba dílenského a skladového objektu se sociálním zázemím

Občanské stavby

Provádení nových staveb a rekonstrukcí sociálního zázemí

Dopravní stavby

Rekonstrukce okružní křižovatky Hornoměcholupská - Milánská

Inženýrské stavby

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok pod ochranou pažících systémů

Bytové stavby

Rekonstrukce řadového rodinného domu - zateplovací fasádní systém vč.výměny oken, zvýšení střechy, nové střešní krytiny a zámečnických konstrukcí

Průmyslové stavby

Rekonstrukce čistírny odpadních vod kontaminovaných ropnými látkami z garážových a dílenských provozů

Průmyslové stavby

Hala motorářů - rekonstrukce opravárenské haly - konstrukce nové podlahy, rozvody elektro a technologických médií, oprava střešního pláště vč.výměny světlíků, výměna vrat, oprava fasády

Dopravní stavby

Rekonstrukce parkovací plochy vč. sanace podloží, přespádování a úpravy odvodnění

Rekonstrukce

Oprava fasády administrativní budovy

Průmyslové stavby

Rekonstrukce automatizované úmývárny tramvajových souprav

Občanské stavby

Vestavba hromadných garáží do prostor 1.NP administrativní budovy

Bytové stavby

Výstavba atyp domu s provozní a obytnou částí

Další reference

NázevTyp stavbyCena (v Kč)Doba realizace
Eskalátory Nám. Republiky 231, 232 Rekonstrukce 7 900 000 2013
Vodovod Žitomírská Inženýrské stavby 22 000 000 2012 - 2013
Vodovod Nad Údolím Inženýrské stavby 2 300 000 2011
OK stoka D Inženýrské stavby 5 100 000 2011 - 2012
Hala 3 DOZ Hostivař Rekonstrukce 7 400 000 2010 - 2011
Měnírna Ohrada Rekonstrukce 8 700 000 2010 - 2011
Vodovod Domkářská Inženýrské stavby 18 000 000 2011 - 2012
Vodovod Strakonická Inženýrské stavby 27 000 000 2010 - 2012
Eskalátory Háje Rekonstrukce 23 300 000 2010 - 2011
Kanalizace U Zahradního města Inženýrské stavby 20 000 000 2010 - 2011
Hala DM Občanská vybavenost 50 800 000 2010 - 2014
Další reference