Kdo jsme

Tradice

Na trhu působíme od roku 1993 a zaměřujeme se na komplexní servis napříč všemi obory stavebních prací. Portfoliem našich služeb pokrýváme požadavky klientů od výstavby nových projektů, přes rekonstrukce již existujících, až po práce spojené s jejich likvidací.

Od začátků se zajímáme o dopad našich staveb na životní prostředí a projekty provádíme s respektem k přírodě. Za další prioritu spolehlivého dodavatele považujeme ochranu zdraví našich pracovníků i dlouhodobé zvyšování odbornosti.


Zobrazit výpis z obchodního rejstříku

Certifikace

Kvalita našich služeb je pro nás prioritou a proto jsme v roce 2001 zavedli komplexní systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002. O dva roky později byl systém recertifikován podle nových norem ČSN EN ISO 9001:2001 a současně byly zavedeny systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systém environmentálního systému. V roce 2009 byly systémy integrovány do jednoho celku viz Politika integrovaných systémů.

Ocenění

V roce 1998 jsme získali mimořádné ocenění poroty udílené při mězinárodních veletrzích FOR ARCH za projekt Technická dovybavenost Petrovic.

Vypisovateli soutěže byli ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Časopis STAVITEL společnosti Economia a.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.