Co děláme

Bytové stavby

Zakázky určené k bydlení zajišťujeme komplexně. Od založení stavby, po fasády a interiérové práce. Stavíme rodinné i činžovní domy, chaty nebo ubytovny.

Dopravní stavby

Realizujeme stavby komunikací , okružních křižovatek, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a to se všemi typy povrchů.

Občanské stavby

Máme zkušenosti s výstavbou administrativních budov, hromadných garáží, základních škol i sportovních areálů.

Inženýrské stavby

Zaměřujeme se na provádění vodovodních a kanalizačních řadů, včetně čerpacích stanic a čistíren odpadních vod.

Průmyslová výstavba

Stavíme rovněž průmyslové haly všech velikostí. Zákazníkům obvykle řešení dodáváme na klíč, včetně instalace technologického vybavení a zázemí.

Rekonstrukce
a likvidace

Nabízíme demoliční práce, likvidaci odpadu, dále zemní práce jako jsou výkopy a sanace. Pomůžeme také s úpravami pozemků nebo zajistíme jejich rekultivaci.

Metro

V metru zajišťujeme výměnu pohyblivých schodů a údržbu stavebních částí, budujeme prodejní místa, kanceláře nebo technické místnosti. Za zmínku stojí také realizace protipovodňových opatření.